Lợi ích của chương trình DAV

Thiết lập sự hợp tác hàng không dân dụng (HKDD) song phương lâu bền thông qua trao đổi kinh nghiệm kiến thức và các giải pháp sang tạo giúp cho ngành giao thông hàng không phát triển bền vững và an toàn, bằng các hoạt động như:

  • Hợp tác trong phát triển và đào tạo HKDD: phát triển nguồn nhân lực/kỹ năng lành nghế cho các hãng hàng không, quản lý cảng hàng không (CHK) và quản lý bay;
  • Hỗ trợ cải cách thể chế cho ngành HKDD: Hợp tác công-tư trong tài trợ vốn và phát triển hạ tầng HKDD và kỹ năng/năng lực lập pháp trong lĩnh vực này, hướng tới các luật lệ và tầm nhìn hiện đại cho ngành HKDD;
  • Hạ tầng và logistics HKDD: phát triển, thiết kế và kỹ thuật CHK và cơ sở hạ tầng quản lý bay. Quy hoạch chiến lược hạ tầng CHK, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc, bảo đảm an toàn và an ninh.
  • Vận tải hàng không và vũ trụ: xuất khẩu tri thức (know-how), đào tạo, công nghệ, sản phẩm và dịch vụ.
  • Các CHK mới : hỗ trợ chuyên môn và tri thức cho việc phát triển các dự án CHK hoàn toàn mới;
  • Các dự án khác: thiết kế và kỹ thuật CHK, quản lý CHK/cơ cấu hợp tác công-tư, phát triển CHK thương mại; hợp tác trong quá trình hoạt định chính sách quản lý bay, quản lý không phận hàng không, quản lý an toàn CHK, luật pháp CHK, công nghệ CHK, hàng hóa và dịch vụ thiết bị.