Chương trình Đối tác thương mại quốc tế – Tổ hợp hàng không Việt Nam – Hà Lan

Dưới sự bảo trợ của Chính phủ Hà Lan và sự dẫn dắt của NACO (Công ty Tư vấn Thiết kế & Quy hoạch Cảng hàng không Hà Lan), chương trình ‘Tổ hợp hàng không Việt Nam-Hà Lan’ (Dutch Aviation Vietnam – DAV) quy tụ một nhóm các công ty Hà Lan thuộc nhiều lĩnh vực như nghiên cứu-phát triển, giáo dục, quản lý và khai thác hàng không dân dụng, bao gồm: NACO, Royal HaskoningDHV Việt Nam (2 công ty thuộc tập đoàn Royal HaskoningDHV), Vanderlande, HorYzoN, Districon, Ciconia, MovingDot, AviaVox, Deerns, trường Đại học Khoa học ứng dụng Amsterdam HvA, và Tổ chức Hàng không Vũ trụ Hà Lan NAG.

 

Tiêu điểm

Đô thị sân bay

Discover China’s first comprehensive modern agricultural development zone. Founded in 1996 by the National Planning Committee, the 8.6 km2 area is now transformed into a multi-functional zone. Shanghai Sunqiao Modern Agricultural Development Zone already has seeding, facility agriculture, food processing biotechnology, green technology and tourism functions.Read more

Phát triển cảng hàng không

Discover China’s first comprehensive modern agricultural development zone. Founded in 1996 by the National Planning Committee, the 8.6 km2 area is now transformed into a multi-functional zone. Shanghai Sunqiao Modern Agricultural Development Zone already has seeding, facility agriculture, food processing biotechnology, green technology and tourism functions.Read more

An ninh – An toàn

How to create a new, sustainable world in which smart cities house and feed a growing global population? With ground-breaking research, technological innovations, exhibitions and education, The New Farm demonstrates that the Netherlands is the place to be for new disruptive, vertical solutions in urban farming.Read more

Quản lý bay

Yes, it is possible. This facility proves that plants can reach their full potential…indoors. Urban farming partner Priva is responsible for this innovative LED-produced breeding system.Read more

Lợi ích của chương trình DAV

  • Thiết lập sự hợp tác hàng không dân dụng (HKDD) song phương lâu bền thông qua trao đổi kinh nghiệm kiến thức và các giải pháp sang tạo giúp cho ngành giao thông hàng không phát triển bền vững và an toàn;

  • Tổ chức, phát triển các khóa đào tạo, hoạt động hợp tác nghiên cứu và chương trình trao đổi;

  • An toàn hàng không, tính bền vững, xây dựng năng lực cho phi công & bảo dưỡng-sửa chữa- đại tu, đào tạo, giáo dục, nghiên cứu & phát triển;

  • Hỗ trợ việc đạt được các kết quả nhanh chóng trong thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực lành nghề, cải thiện các thể chế theo cơ chế thị trường, và phát triển cơ sở hạ tầng HKDD.

Các đối tác