Phát triển cảng hàng không

Số lượng hành khách đi qua các cảng hàng không (CHK) đang gia tăng nhanh chóng. Khi số lượng hành khách và hàng hóa tăng lên, quy mô của đội bay cũng sẽ gia tăng. Điều đó có nghĩa các CHK phải sẵn sàng để đối phó với sự gia tăng nhu cầu này.

Tại NACO, phương pháp quy hoạch tổng thể là một công cụ quan trọng giúp xác định các yêu cầu trong tương lai, và cung cấp tầm nhìn toàn diện cho sự phát triển dài hạn của các CHK. Chúng tôi sự dụng tầm nhìn này làm cơ sở, và thiết lập các lộ trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm đạt được tầm nhìn đó.

Do đặc thù năng động của ngành hàng không, chúng tôi hiểu rõ sự cần thiết của việc kết hợp tính linh hoạt vào quy hoạch tổng thể của CHK. Cách tiếp cận đa ngành của chúng tôi kết hợp phát triển chiến lược, quy hoạch chức năng cảng (khu bay và khu mặt đất) và kế hoạch tài chính, mang lại các giải pháp hiệu quả, khả thi và thực tế.  Một số dịch vụ chính của NACO bao gồm:

  • Lựa chọn địa điểm & nghiên cứu khả thi;
  • Dự báo lưu lượng bay cao điểm và lưu lượng bay hàng năm;
  • Phân tích công suất và định cỡ khu bay, khu nhà ga và khu mặt đất;
  • Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình vận hành cảng;
  • Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch tổng thể, kết hợp mục tiêu phát triển chiến lược;
  • Giả lập lưu lượng giao thông tại khu bay và khu mặt đất;
  • Kế hoạch tài chính (CAPEX, OPEX và doanh thu)