Quản lý bay

Quản lý bay đóng vai trò đảm bảo sự an toàn và nhanh chóng của các lưu lượng vận chuyển trên không cũng như tại CHK. Đây là một yếu tố rất quan trọng trong chuỗi giá trị hàng không. Các thành viên của Tổ hợp Hàng không Việt Nam-Hà Lan, với kiến thức chuyên môn bổ sung cho nhau, hiểu rất rõ về độ rộng lớn và phức tạp của lĩnh vực quản lý bay trên bình diện quốc tế.

Các chuyên gia của MovingDot sở hữu kinh nghiệm và nền tảng quản lý bay tại CHK quốc tế Amsterdam Schiphol. Đội ngũ kỹ sư và phân tích viên của MovingDot có khả năng cung cấp những cải thiện kỹ thuật cân bằng và có cấu trúc cho các phương pháp và quy trình kiểm soát không lưu.