Là một công ty kỹ thuật độc lập có phạm vi hoạt động trên toàn cầu, Deerns có khả năng biến những ý tưởng thành hiện thực. Chúng tôi thiết lập những mối quan hệ lâu dài với khách hàng để hiểu rõ những thắc mắc, và trên hết là nhu cầu và quy trình nghiệp vụ của họ. Hơn nữa, để giúp khách hàng hiện thực hóa được tầm nhìn của mình, chúng tôi kết hợp những chuyên môn, kinh nghiệm có được trên thị trường quốc tế, cùng với tinh thần kinh doanh và hiểu biết văn hóa sâu sắc với từng thị trường cụ thể. Nhờ sự kết hợp này, Deerns đã thực hiện thành công nhiều dự án cho các cảng hàng không, tổ chức chăm sóc sức khỏe, trung tâm dữ liệu, phòng thí nghiệm, phòng sạch và các đơn vị phát triển bất động sản. Cách tiếp cận sáng tạo trong các lĩnh vực cung cấp năng lượng, hệ thống và vật lý xây dựng đã được minh chứng trong mọi phạm vi dịch vụ của chúng tôi. Deerns hiện thực hóa mọi khái niệm, từ khâu thiết kế, giám sát đến chăm sóc khách hàng.

http://www.deerns.com

Ông R. Krabbendam – rik.krabbendam@deerns.com – DĐ: +31 (0) 652 018 560