Districon là một công ty tư vấn chuyên sâu về chuỗi cung ứng, logistics và cơ sở vật chất phục vụ vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không. Giá trị tiềm năng của Districon tại Việt Nam được thể hiện trong các lĩnh vực phát triển ngành vận chuyển hàng hóa đường hàng không, cơ sở logistics, trung tâm logistics cho cảng hàng không, chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm phát triển dịch vụ vận chuyển. Trên bình diện quốc tế, Districon hiện đang có mặt trong những dự án tương tự ở Singapore, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.

http://www.districon.com

Ông F. Bisschop – f.bisschop@districon.nl – DĐ: +31(0)620743908