Logo Amsterdam University of Applied Science

Trường đại học Khoa học ứng dụng Amsterdam (Amsterdam University of Applied Sciences – HvA) là tổ chức tri thức của Tổ hợp Hàng không Việt Nam-Hà Lan. Học viện Hàng không trực thuộc HvA đào tạo Cử nhân kỹ thuật trong hai lĩnh vực: Kỹ thuật hàng không và Vận hành hàng không. Các học viên nước ngoài có thể tiếp cận phần lớn các nội dung giảng dạy này thông qua các chương trình trao đổi quốc tế. Học viện Hàng không HvA cũng tổ chức các lớp học cao cấp ngắn hạn cho các chuyên gia Hà Lan và quốc tế về các chủ đề như bảo dưỡng-sửa chữa-đại tu, các quy trình vận hành hàng không, an toàn và yếu tố nhân lực v.v.. Ngoài các hoạt động giảng dạy, học viện Hàng không HvA còn tiến hành nghiên cứu trong 4 lĩnh vực: Năng lực, Công nghệ bảo dưỡng tiên tiến, Cải tiến quá trình bảo dưỡng & sử dụng dữ liệu, An toàn & yếu tố nhân lực. HvA mong muốn thiết lập sự hợp tác lâu dài với các đối tác tương nhiệm tại Việt Nam về các chương trình trao đổi học viên, nhân sự và nghiên cứu.

http://www.hva.nl

Ông G. Boosten – g.boosten@hva.nl – DĐ: + 31 6 2115 6169