Moving Dot cung cấp một đội ngũ các chuyên gia về quản lý không lưu chuyên giải quyết những thách thức phức tạp trong ngành, như các quá trình thay đổi cần ưu tiên thời gian, các vấn đề về vận hành và an toàn ở cấp độ chính sách, quy định và thực tiễn. MovingDot cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn trong việc thiết kế, thiết kế lại và thực hiện thay đổi không phận, tuyến đường bay và quy trình hoạt động, cũng như trong việc tích hợp các hệ thống kỹ thuật quản lý không lưu.

http://www.movingdot.nl

Ông H. Offerman – Hans.Offerman@movingdot.nl – DĐ: + 31 623 2292 40