NACO, Công ty Tư vấn Thiết kế & Quy hoạch Cảng hàng không (CHK) Hà Lan, đã có mặt trên thị trường Việt Nam từ năm 1996. NACO cũng từng tham gia tích cực vào chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật Việt Nam-Hà Lan từ 1996 đến 2002 nhằm mục đích hỗ trợ đào tạo kỹ thuật CHK cho Cục Hàng không dân dụng Việt Nam. NACO đã đạt được những thành tích đóng góp phát triển cho CHK Đà Nẵng, và đang hướng đến các cuộc đua thiết kế và dự án kĩ thuật cho tất cả các CHK lớn ở Việt Nam. NACO là thành viên đứng đầu Tổ hợp Hàng không Việt Nam-Hà Lan, và cũng là thành viên đứng đầu Tổ hợp Hàng không Nga-Hà Lan, một chương trình hợp tác tương tự giữa chính phủ hai nước.

http:/www.naco.nl

Ông Kris Pauwels – kris.pauwels@naco.rhdhv.com – M: +31 6 54 74 82 96