Tổ chức Hàng không Vũ trụ Hà Lan (NAG) đại diện cho khoảng 107 công ty hàng không và vũ trụ, với mục tiêu trọng tâm là xuất khẩu giáo dục, nghiên cứu & phát triển, kỹ thuật, sản xuất, bảo dưỡng-sửa chữa-đại tu, và các dịch vụ hỗ trợ. NAG cũng là thành viên của Tổ hợp Hàng không Nga-Hà Lan.

Ông F. Jansen – frank.jansen@nag.aero – ĐT: + 31 79 353 11 20