RHDHV Việt Nam là một công ty quốc tế độc lập chuyên về tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án, hoạt động tại Việt Nam từ năm 1985. Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm:

  • Lĩnh vực nước (phòng chống lũ lụt, cung cấp nước, đảm bảo chất lượng nước và cơ sở xử lý chất thải; phân phối và bao quát nguồn cung cấp nước sạch cho người tiêu dùng và các ngành công nghiệp trên cả nước);
  • Các hệ thống giao thông & cơ sở hạ tầng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long;
  • Đô thị hóa bền vững;
  • Lĩnh vực hàng hải (cảng biển Long Sơn, cảng nhập khí thiên nhiên hóa lỏng Sơn Mỹ và các dự án khác).

http://www.rhdhv.com

Ông Khương Duy Hiệp – Hiep.Khuong@rhdhv.com – M: +84 (0)9 36 198 286