Vanderlande Industries là công ty chuyên cung cấp các hệ thống và dịch vụ vận chuyển nguyên liệu tự động, nhằm cải tiến quy trình kinh doanh và vị thế cạnh tranh cho khách hàng. Vanderlande chuyên sản xuất các công nghệ vận chuyển / phân loại hàng hóa và hành lý tự động, cơ sở phân loại bưu phẩm và bưu kiện, cũng như hệ thống vận chuyển hành lý cho các cảng hàng không. Vanderlande đặt mục tiêu có mặt tại những dự án cải tạo các cảng hàng không hiện tại trên toàn Việt Nam.

http://www.vanderlande.nl

Ông P. Lapré – Pieter.Lapre@vanderlande.com – DĐ: +31 612 25 11 116